Javni oglas za prijem u radni odnos u trajanju od 1 godine