Obilježavanje Dana Kantona Sarajevo 2019. godine

U skladu sa programom Dana Kantona Sarajevo, koji traju od 02.05. do 09.05.2019 godine, u okviru sedmog dana manifestacije, u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo su 08.05.2019 godine održane  slijedeće aktivnosti:

  • od 12:00 do 16:00 sati prodajna izložba radova pacijenata nastalih u procesu okupacione terapije;
  • od 13:00 do 14:00 sati projekcija filma “Ispovjest ovisnika o uspješnom liječenju” i predavanje na temu: Prevencija ovisnosti o psihoaktivnim supstancama.

Pored osoblja Zavoda za bolesti ovisnosti KS, pacijenata Dnevne bolnice alkoholizma i pacijenata vanbolničkog tretmana, navedenim aktivnostima prisustvovali su i studenti Fakulteta zdravstvenog studija , smjer zdravstvena njega i terapija.