7. Kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine

U organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Komore zdravstvenih tehničara Tuzlanskog kantona, u Tuzli, od 11. do 14. aprila 2019. godine održan je 7. Kongres medicinskih sestara i tehničara Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem.

Teme Kongresa su obuhvatile:

  • Savremeni pristupi u sestrinstvu
  • Obrazovanje medicinskih sestara i edukacija
  • Menadžment u zdravstvu
  • Informacijske tehnologije u zdravstvu
  • Organizacija i poboljšanje kvaliteta u zdravstvu
  • Slobodne teme

Ispred Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo učešće su uzeli medicinski tehničari Muamer Šehić i Mirza Imamović.